Είσοδος μελών (2)

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να συνδεθείτε στην περιοχή μελών.


The school adheres to the timetable and curriculum set by the Ministry of Education and Religious Affairs, enriching it with additional classes and educational activities. Thus, the weekly syllabus has been expanded so as to respond to the needs of each age group and offer each child opportunities to approach knowledge in many, different and creative ways. The weekly syllabus comprises extra classes in mathematics, English, visual arts, music-and-movement, computer science, lab experiments.