Είσοδος μελών (2)

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να συνδεθείτε στην περιοχή μελών.


During each recess period, novels, fairy and folk tales, comics, reference books and primers, board games, narratives and a wealth of activities await the library’s visitors.

With 2,500 book titles to choose from, children have the possibility to discover, to escape from the routine of lessons and to fuel their imagination.

The library always proves to be the best corner to shelter in on rainy days and the ideal place for a quiet withdrawal from the noise-filled courtyard. It functions with the help of the Primary School’s volunteers.