Είσοδος μελών (2)

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να συνδεθείτε στην περιοχή μελών.

School hours

Preschool

Monday to Friday

Fun Club

Expanded Curriculum

08:30 - 13:00

13:00 - 14:30

14:30 - 16:30

1st, 2nd, 3rd Grade

Monday to Friday

Afternoon elective classes

08:30 - 14:30

15:00 - 16:30

4th, 5th, 6th Grade

Monday, Tuesday, Thursday, Friday

Wednesday

Afternoon elective classes

08:30 - 14:30

08:30 - 16:30

15:00 - 16:30

Administrative services

Secretariat

Monday to Friday

08:00 - 18:00

Accounts Department

Monday to Friday

08:30 - 16:30

                    

The school opens every day at 7:30am.