Είσοδος μελών (2)

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να συνδεθείτε στην περιοχή μελών.

          

Our governing pedagogical outlook is the belief that a school must provide a safe, creative, non-competitive learning environment with clear rules about how it functions. This framework fosters cooperation, independence, participation and support of the common cause, dialogue, and motivation. All these individual elements are as many necessary prerequisites for pursuing and acquiring knowledge and for the all-round development of each child’s personality.