Είσοδος μελών

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να συνδεθείτε στην περιοχή μελών.

Κεντρική παιδαγωγική αντίληψη αποτελεί η άποψη ότι το σχολείο οφείλει να παρέχει ένα περιβάλλον μάθησης ασφαλές, δημιουργικό, μη ανταγωνιστικό, με σαφείς κανόνες λειτουργίας. Στο πλαίσιο αυτό, καλλιεργείται η συνεργασία, η αυτονομία, η συμμετοχή και υποστήριξη στην κοινή προσπάθεια, ο διάλογος, η δημιουργία κινήτρων. Όλα αυτά τα στοιχεία αποτελούν τις απαραίτητες εκείνες προϋποθέσεις για την αναζήτηση και κατάκτηση της γνώσης, και την ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας του κάθε παιδιού.