Είσοδος μελών

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να συνδεθείτε στην περιοχή μελών.

Το δημοτικό σχολείο αποτελεί χώρο μάθησης, έμπνευσης, ανακάλυψης, δημιουργίας, παιχνιδιού, συναισθημάτων και κοινωνικοποίησης. Όλα αυτά τα στοιχεία συνυπάρχουν και καλλιεργούνται στην καθημερινότητα των παιδιών, σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο, σε κάθε πτυχή της σχολικής τους ζωής.

Τα μαθήματα οργανώνονται μαθητοκεντρικά με βασικό κριτήριο τον σεβασμό απέναντι στον ρυθμό και τον τρόπο μάθησης του κάθε παιδιού. Μέσα από βιωματικές δράσεις, την αξιοποίηση των τεχνών, της τεχνολογίας αλλά και των προσωπικών ενδιαφερόντων των μαθητών/τριών, διαμέσου της χρήσης  πρωτότυπου υλικού, παιχνιδιών και της εκπόνησης ομαδικών διαθεματικών εργασιών, τα παιδιά καλούνται να συμμετάσχουν ενεργά στη διαδικασία κατάκτησης της γνώσης. Η γνωστική διαδικασία συμπορεύεται με την ανάπτυξη του συναισθηματικού κόσμου, καθώς ενισχύονται η ελευθερία για έκφραση, η ενσυναίσθηση, το πνεύμα της συνεργασίας και η αποδοχή της μοναδικότητας του κάθε παιδιού.