Είσοδος μελών

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να συνδεθείτε στην περιοχή μελών.

Στο Νηπιαγωγείο τα παιδιά μαθαίνουν βιωματικά μέσα από ευχάριστες δραστηριότητες με πυρήνα το παιχνίδι. Βλέπουν, αγγίζουν, μυρίζουν, γεύονται, κινούνται στον χώρο και πειραματίζονται, έχοντας την ευκαιρία να εκφραστούν ελεύθερα και να δημιουργήσουν. Παράλληλα, σε ένα τέτοιο περιβάλλον μάθησης κοινωνικοποιούνται, διεκδικούν, αλλά και μπαίνουν στη θέση κάθε άλλου μέσα από τη συνεργασία. Στο καθημερινό πρόγραμμα ο τρόπος δουλειάς είναι διαθεματικός και τα θέματα αντλούνται από τα ενδιαφέροντα των παιδιών. Έτσι, το κάθε αντικείμενο προσεγγίζεται γλωσσικά, μαθηματικά, εικαστικά, μουσικά, θεατρικά. Με αυτόν τον τρόπο ενθαρρύνεται η δημιουργική συμμετοχή των παιδιών και δίνεται έμφαση στον προσωπικό ρυθμό του καθενός/ της καθεμίας.