Είσοδος μελών

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να συνδεθείτε στην περιοχή μελών.

Η εγγραφή των παιδιών που θα φοιτήσουν για πρώτη φορά στο σχολείο στηρίζεται, αφενός στην τυχαία επιλογή σειράς κατάταξης των αιτήσεων μέσω κλήρωσης και, αφετέρου στην έγκαιρη προσέλευση των γονιών την ημέρα των εγγραφών.

Με τον τρόπο αυτό συνδυάζεται η τυχαία επιλογή μίας κλήρωσης με την ενεργητική συμμετοχή των υποψηφίων, η οποία ορίζεται από την προσέλευσή τους την ημέρα των εγγραφών.

Η διαδικασία εγγραφής των παιδιών που θα φοιτήσουν για πρώτη φορά στη Σχολή Χιλλ περιλαμβάνει:

1. Υποβολή αίτησης φοίτησης στο σχολείο ή στο eggrafes@hill.gr 

2. Επιβεβαίωση ενδιαφέροντος φοίτησης

3. Κλήρωση κατάταξης αίτησης

4. Εγγραφή βάσει της σειράς που δημιουργήθηκε κατά την κλήρωση κατάταξης με την παρουσία γονέα - κηδεμόνα ή εκπροσώπου του την προκαθορισμένη ημέρα και ώρα εγγραφής.

5. Συνάντηση γνωριμίας παιδιού και γονιών - κηδεμόνων με εκπροσώπους του ψυχοπαιδαγωγικού τμήματος.

6. Επιβεβαίωση σχολείου για τη φοίτηση του παιδιού.

7. Παραλαβή «Φακέλου Χιλλ», υπογραφή Κανονισμού Λειτουργίας του σχολείου και υπογραφή Εντύπου Συγκατάθεσης για Επεξεργασία & Χρήση Προσωπικών Δεδομένων.

Σημαντικές ημερομηνίες 

  • Σάββατο 18 Φεβρουαρίου 2023: Open Day
  • Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2023: Κλήρωση κατάταξης αιτήσεων
  • Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2023: Εγγραφές