Είσοδος μελών

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να συνδεθείτε στην περιοχή μελών.


Το Νηπιαγωγείο της Σχολής Χιλλ είναι ένα γενικό νηπιαγωγείο. Το πρόγραμμα είναι διαμορφωμένο με τέτοιο τρόπο, ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της προσχολικής ηλικίας και να δίνει ευκαιρίες στο κάθε παιδί να προσεγγίσει τη γνώση με πολλούς, διαφορετικούς και δημιουργικούς τρόπους. Στο βασικό πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου περιλαμβάνονται ώρες Εικαστικών, Θεατρικής Αγωγής και Μουσικοκινητικής Αγωγής, ενώ το Μεσημεριανό (Fun Club) και το Διευρυμένο Πρόγραμμα πλαισιώνουν και εμπλουτίζουν το βασικό πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου.