Είσοδος μελών

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να συνδεθείτε στην περιοχή μελών.

Μαθηματικά

Στο Νηπιαγωγείο τα μαθηματικά λογίζονται ως ένα εργαλείο που επιτρέπει στα παιδιά να γνωρίσουν, να ερμηνεύσουν και να παρέμβουν στον κόσμο που τα περιβάλλει. Μέσα σε ένα περιβάλλον μάθησης που ενεργοποιεί το ενδιαφέρον των παιδιών και τα εμπλέκει σε μαθηματικές δραστηριότητες με νόημα, τα παιδιά ταξινομούν, κατηγοριοποιούν και οργανώνουν, εντοπίζουν ιδιότητες και σχέσεις, δοκιμάζουν, ελέγχουν, βρίσκουν λύσεις και εξάγουν συμπεράσματα. Μέσα από το παιχνίδι και την κοινωνική αλληλεπίδραση, τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να προσεγγίσουν μαθηματικές έννοιες, αξιοποιώντας τις προϋπάρχουσες γνώσεις και εμπειρίες τους.