Είσοδος μελών

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να συνδεθείτε στην περιοχή μελών.

Προφορικός και Γραπτός Λόγος

Στο Νηπιαγωγείο ο λόγος, τόσο στην προφορική όσο και στη γραπτή του μορφή, αποτελεί κεντρικό σημείο της εκπαιδευτικής διαδικασίας και αξιοποιείται σε κάθε έκφανσή της. Μεγάλη έμφαση δίνεται στη σύνδεση του προφορικού με τον γραπτό λόγο, καθώς και στην επικοινωνιακή τους χρήση. Τα παιδιά εμπλέκονται σε γλωσσικές δραστηριότητες, που τους επιτρέπουν να οργανώσουν αποτελεσματικά και να εμπλουτίσουν τις γλωσσικές δομές που χρησιμοποιούν. Ταυτόχρονα, αλληλεπιδρούν με διαφορετικές όψεις του γραπτού λόγου και διαφορετικά κειμενικά είδη, εμπλέκονται ενεργά με αυτά, αντιλαμβάνονται βιωματικά τις συμβάσεις του γραπτού λόγου και χρησιμοποιούν τη γραφή ως μέσο έκφρασης μιας αναδυόμενης ανάγκης επικοινωνίας.