Είσοδος μελών

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να συνδεθείτε στην περιοχή μελών.

Εκδηλώσεις

Οι εκδηλώσεις στο Νηπιαγωγείο οργανώνονται είτε με την αφορμή μιας γιορτής, είτε με την ολοκλήρωση ενός σχεδίου εργασίας. Η προετοιμασία τους αποτελεί μέρος και συνέχεια της καθημερινής παιδαγωγικής εργασίας. Η έμφαση δίνεται περισσότερο στη διαδικασία, παρά στο τελικό αποτέλεσμα. Κάθε εκδήλωση χτίζεται σταδιακά, με την ενεργή συμμετοχή και συνεργασία των παιδιών και πλαισιώνεται από τα μαθήματα των Αγγλικών, της Θεατρικής Αγωγής, των Εικαστικών και της Μουσικής.