Είσοδος μελών (2)

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να συνδεθείτε στην περιοχή μελών.

Events

In Preschool, events are organised either on the occasion of a celebration or upon completing a project. Their preparation is both a part of and a continuation of the regular teaching work, the emphasis being on the process rather than on the end result. Each event is constructed gradually, with the children’s active participation and cooperation and is accompanied by classes in English, Theatrical Education, Drawing and Music.