Είσοδος μελών (2)

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να συνδεθείτε στην περιοχή μελών.

The Arts

In Preschool, the children attend classes in Drawing, Theatrical Education and Music. They experiment with materials and their properties, use their voice and body as musical instruments, dramatise, develop a different vocabulary to express their creativity and relate to their social environment. Through their contact with the Arts, the children expand their means of expression and are encouraged to externalise their experiences, feelings and thoughts in a variety of ways.