Είσοδος μελών (2)

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να συνδεθείτε στην περιοχή μελών.

Certain Fridays during the year have a scent of cinema! Short or feature films that big cinemas would not easily propose are screened after classes in the school’s theatre and incite the children to share this special experience and create common memories springing from art. At the same time, group attendance for each movie acts as an additional educational tool, which helps the young spectators to gain a penetrating look on the world. A short action relating to the film follows each projection.