Είσοδος μελών (2)

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να συνδεθείτε στην περιοχή μελών.


The Hill School’s preschool section is a general Preschool. The curriculum is designed in such a way as to address the needs of preschoolers and offer each child opportunities to approach knowledge in many, different and creative ways. The Preschool’s curriculum includes art classes, drama classes and music-and-movement activities, while the Noontime (Fun Club) and the Expanded Curricula accompany and enrich the Preschool’s core curriculum.