Είσοδος μελών

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να συνδεθείτε στην περιοχή μελών.

Περιβάλλον

Τα παιδιά στο Νηπιαγωγείο ενθαρρύνονται να εξερευνούν το περιβάλλον τους – τόσο το φυσικό, όσο και το κοινωνικό – και να βγάζουν τα δικά τους συμπεράσματα. Παρατηρώντας τους ανθρώπους και τα δημιουργήματά τους, τις κοινωνικές δομές, τα ζώα, τα φυτά, τους διαφορετικούς τόπους, τα φυσικά φαινόμενα και τις ανθρώπινες δράσεις, τα παιδιά αναπτύσσουν τα εργαλεία που χρειάζονται για να συνάπτουν σχέσεις και να βρίσκουν τη θέση τους στο σύνολο. Ευαισθητοποιούνται απέναντι στο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον και αντιλαμβάνονται τους εαυτούς τους ως μέρος του.