Είσοδος μελών (2)

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να συνδεθείτε στην περιοχή μελών.

Physics

The acquaintance with the world of physics begins in the second grade of primary school with the “experiment hour”. Parachutes, boomerangs, communicating vessels, water seesaws and rainbows are just some of the experiments made with simple materials by the pupils in the school’s laboratory. This initial contact with the natural sciences is pursued in the higher grades and enriched with the underlying theories. Through projects, group assignments and shared information about the latest developments in the field of the exact sciences, physics lessons become research, construction, play, and even drama performances.