Ευρετήριο Άρθρου

Με ποιον μοιραζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα

 

Κάθε καταχώριση και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται αυστηρά για λογαριασμό μας και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για το σκοπό για τον οποίο έχουν συλλεχθεί.


Προσωπικά δεδομένα ενδέχεται να κοινοποιηθούν σε τρίτους - εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών που συμβάλλονται με το σχολείο μας, προκειμένου να εκπληρώσουν τους σκοπούς της εκάστοτε σύμβασης παροχή υπηρεσιών (π.χ. υπηρεσίες web hosting και ΙΤ που είναι απαραίτητες για την ορθή λειτουργία και τη συντήρηση της ιστοσελίδας). Στις περιπτώσεις αυτές, λαμβάνουμε όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι ο εξωτερικός μας συνεργάτης σέβεται απολύτως και αποδεδειγμένα τα προσωπικά δεδομένα που κοινοποιούνται σε αυτόν. 


Σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ, είμαστε επίσης υποχρεωμένοι να αποκαλύπτουμε δεδομένα στον βαθμό που απαιτείται από τον νόμο ή είναι απολύτως απαραίτητο για την πρόληψη, τον εντοπισμό ή τη δίωξη ποινικών αδικημάτων και απάτης.