Ευρετήριο Άρθρου

Ανήλικοι χρήστες

 

Ανήλικοι χρήστες έχουν πρόσβαση στην παρούσα ιστοσελίδα μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους και δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλουν προσωπικά τους στοιχεία. Σε περίπτωση υποβολής τέτοιων στοιχείων από ανήλικους, κι εφόσον το γεγονός μάς γνωστοποιηθεί αποδεδειγμένα, τότε θα διαγράφουμε όλες τις σχετικές πληροφορίες που τον αφορούν.