Ευρετήριο Άρθρου

Δεδομένα που συλλέγουμε

 

Τα δεδομένα που συλλέγουμε είναι αυτά που οι ίδιοι μας κοινοποιείτε όταν:

  • συμπληρώνετε φόρμα ή αίτηση μέσω της ιστοσελίδας μας: στην περίπτωση αυτή συλλέγουμε μόνο τα δεδομένα εκείνα που είναι απαραίτητα για την υποβολή της αίτησης.
  • επικοινωνείτε μαζί μας διαδικτυακά: στην περίπτωση αυτή συλλέγουμε μόνο τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για να σας απαντήσουμε και να διαχειριστούμε τυχόν ερωτήματα, απορίες ή αιτήματά σας. Ειδικά στην περίπτωση που επιλέξετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω email, ενδέχεται να διατηρήσουμε το περιεχόμενο των μηνυμάτων σας, το email σας, καθώς και τις απαντήσεις μας σε αυτά. 
  • συμπληρώνετε ερωτηματολόγια για τους ερευνητικούς ή στατιστικούς σκοπούς: στην περίπτωση αυτή αποθηκεύουμε μόνο όσες πληροφορίες υποβάλλατε κατά τη συμμετοχή σας στην έρευνα.