Ευρετήριο Άρθρου

Αλλαγές στην Πολιτική


Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, ώστε να συμμορφώνεται με τις εκάστοτε νομικές ή κανονιστικές υποχρεώσεις. Συνίσταται στους επισκέπτες και τους χρήστες να επισκέπτονται τακτικά την παρούσα σελίδα, προκειμένου να ενημερώνονται για τις αλλαγές που ενδεχομένως θα γίνονται κατά καιρούς σε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου. Σε περίπτωση που επέλθουν ουσιώδεις αλλαγές ή αλλαγές που σας επηρεάζουν άμεσα, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας προτού ξεκινήσουμε την επεξεργασία. 


Η χρήση των υπηρεσιών της παρούσας ιστοσελίδας συνεπάγεται την αποδοχή των όρων της παρούσας πολιτικής απορρήτου.