Είσοδος μελών

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να συνδεθείτε στην περιοχή μελών.

Φυσική αγωγή

Το μάθημα της φυσικής αγωγής έχει ως στόχο τη σωματική, συναισθηματική και πνευματική ανάπτυξη των παιδιών, καθώς και την ενίσχυση της υγείας τους. Ειδικότερα, στις πρώτες τάξεις αποσκοπεί στην ανάπτυξη των βασικών κινητικών δεξιοτήτων κι αντιληπτικών ικανοτήτων των μαθητών/τριών. Στην Γ' και Δ' δημοτικού, τα παιδιά συνεχίζουν την εξάσκηση με πιο σύνθετες μορφές κίνησης μέσω συγκεκριμένων αθλοπαιδιών κι αγωνισμάτων, ενώ στην Ε' και Στ' ασχολούνται με πιο πολύπλοκες αθλητικές δραστηριότητες. Τα διάφορα παιχνίδια, σε συνδυασμό με τις αθλοπαιδιές, δημιουργούν τα κατάλληλα ερεθίσματα, ώστε τα παιδιά να αναπτύξουν δεξιότητες αναγκαίες για την καθημερινότητά τους.