Είσοδος μελών

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να συνδεθείτε στην περιοχή μελών.

Εικαστικά – Μουσική – Θεατρική Αγωγή

Οι τέχνες στο Δημοτικό αποτελούν αναμφισβήτητα ένα ανοιχτό πεδίο, το οποίο συνδέεται άμεσα με την πλειοψηφία των γνωστικών αντικειμένων του αναλυτικού προγράμματος, αλλά και με την κοινωνική ζωή του σχολείου.

Εικαστικά
Στα εικαστικά τα παιδιά δίνουν μορφή στις ιδέες και τα συναισθήματά τους, μέσα από το σχέδιο, τη ζωγραφική, τη φωτογραφία και τις κατασκευές. Το μάθημα είναι εργαστηριακό, καθώς μαθητές και μαθήτριες σε μικρές ομάδες εξοικειώνονται με τις τεχνικές των εκφραστικών μέσων της τέχνης. Παράλληλα, καλλιεργούνται κι ενθαρρύνονται η έκφραση, η επικοινωνία και η ανταλλαγή ιδεών.

Μουσική
Στις Α' και Β' δημοτικού τα παιδιά γνωρίζουν τον κόσμο της μουσικής μέσα από το παιχνίδι και την κίνηση. Στην Γ' δημοτικού μαθητές και μαθήτριες αρχίζουν να μαθαίνουν φλογέρα, να έρχονται σε επαφή με τις νότες στο πεντάγραμμο, να διαβάζουν και να γράφουν μουσική. Το μάθημα, οργανωμένο πάντα σε μικρές ομάδες, εκτός από την εκμάθηση της μουσικής, καλλιεργεί παράλληλα την ατομική έκφραση και τη συνεργασία. Σταδιακά, τα παιδιά, λειτουργώντας ως μια μικρογραφία ορχήστρας, κατορθώνουν να αυτοσχεδιάζουν και να δημιουργούν τις δικές τους συνθέσεις.

Θεατρική Αγωγή
H θεατρική αγωγή, προσεγγίζοντας το γνωστικό αντικείμενο ομαδοκεντρικά, επιδιώκει να εμπλέξει τα παιδιά μέσω της βιωματικής εμπειρίας στη διαδικασία να διερευνούν καταστάσεις και συγκρούσεις, και να διαπραγματεύονται νοήματα και ιδέες, ψάχνοντας κάτω και πίσω από τα φαινόμενα. Αφορμή μπορεί να αποτελέσει μια ενότητα από το αναλυτικό σχολικό πρόγραμμα, ένα παραμύθι, ένα ποίημα, μια ταινία, μια φωτογραφία, το σύνθημα που είναι γραμμένο σε έναν τοίχο, ένα μισοτελειωμένο γράμμα, αφού το ερέθισμα επιλέγεται και προετοιμάζεται με τρόπο που να καλλιεργεί και να προωθεί τη δημιουργική φαντασία. Έτσι, μέσα από τεχνικές του εκπαιδευτικού δράματος και θεάτρου, παίζοντας ρόλους και αυτοσχεδιάζοντας, τα παιδιά εξοικειώνονται με την αναγνώριση και κατανόηση των διαφορετικών οπτικών της πραγματικότητας.