Είσοδος μελών

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να συνδεθείτε στην περιοχή μελών.

Διερεύνηση

Στο σχολείο μας, οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) διδάσκονται από το 1995, στο πλαίσιο του προγράμματος της Διερεύνησης. Στο μάθημα της Διερεύνησης ο υπολογιστής δεν λογίζεται απλά ως ένα επιπλέον γνωστικό αντικείμενο αλλά λειτουργεί ως μέσω πειραματισμού, έκφρασης ιδεών, αλλά και ως εργαλείο επικοινωνίας και αναζήτησης πληροφοριών. Ακολουθώντας τη διερευνητική μέθοδο διδασκαλίας και μέσα από ποικίλες δημιουργικές διαθεματικές δραστηριότητες, τα παιδιά γνωρίζουν τον υπολογιστή, αποκτούν δεξιότητες διαχείρισης πληροφοριών, διατυπώνουν υποθέσεις, διερευνούν και λύνουν προβλήματα με τη βοήθειά του.