Είσοδος μελών

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να συνδεθείτε στην περιοχή μελών.

Μαθηματικά

Τα παιδιά εισάγονται στις μαθηματικές έννοιες μέσα από τη βιωματική δράση. Καθημερινά υλικά, αυτοσχέδια παιχνίδια, μαγειρική, εποπτικά μέσα αξιοποιούνται, ώστε να αναδεικνύεται η αναγκαιότητα κάθε μαθηματικής έννοιας και να ανακαλύπτεται η γνώση.

Η εδραίωση των εννοιών συνεχίζεται κλιμακωτά με την κατανόηση τους, την προφορική αλλά και γραπτή κατάκτηση των μηχανισμών των πράξεων και την επίλυση προβλημάτων βάσει κοινής μεθοδολογίας για όλες τις τάξεις.

Το σχολικό βιβλίο χρησιμοποιείται επικουρικά, καθώς η διδασκαλία εμπλουτίζεται με υλικό ειδικά διαμορφωμένο με βάση τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε τάξης.