Είσοδος μελών

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να συνδεθείτε στην περιοχή μελών.

Γλώσσα

Ξεκινώντας το ταξίδι τους στο Δημοτικό, τα παιδιά ανακαλύπτουν σιγά σιγά τη γλώσσα μέσα από παιχνίδια και δημιουργικές δραστηριότητες, με αποτέλεσμα η γραφή, η ανάγνωση και η αφήγηση να προκύπτουν αυθόρμητα ως ανάγκη επικοινωνίας.

Προχωρώντας στις επόμενες τάξεις, μέσα από μια ποικιλία προσεγγίσεων, μαθητές και μαθήτριες ασχολούνται συστηματικά με την παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου, με την επεξεργασία και κατανόηση κειμένων, καθώς και με την εκμάθηση γραμματικών και συντακτικών φαινομένων. Ιδιαίτερη θέση στο μάθημα κατέχει η λογοτεχνία, μέσω της οποίας τα παιδιά καλλιεργούν τη φαντασία τους κι εμπλουτίζουν τα εκφραστικά τους μέσα, αλληλεπιδρώντας με διαφορετικά κειμενικά είδη.